PROMOCJE      O nas      Zakres świadczonych usług      Cennik      Współpraca      Kontakt
 
  Zakres świadczonych usług   Kontakt
 

     Dla firm rozpoczynających działalność, w przypadku deklaracji podpisania umowy z naszym biurem, zapewniamy bezpłatną pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy, GUS, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym. 

     Oferujemy również doradztwo w zakresie pozyskiwania jednorazowych, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz refundacji kosztów  doposażenia stanowiska pracy.

Świadczymy usługi w zakresie:

• prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
• prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
• ewidencji ryczałtu,
• pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
• wyprowadzania zaległości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
• sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
• monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

• dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzimy ewidencje wyposażenia,
• sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,,
• ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzimy ewidencje VAT,
• sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
• przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

• sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
• prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
• prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
• prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
• prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
• sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
• sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
• sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
• przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

 Pozostałe usługi:

•  sporządzanie wniosków o zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z
budownictwem mieszkaniowym (VZM-1),

•  rozliczenia roczne osób fizycznych (PIT-37 już od 20 zł wraz ze złożeniem w Urzędzie Skarbowym),

•  rozliczenia dochodów zagranicznych,

•  rozliczenia dochodów z tytułu najmu,

 

ACC Biuro Rachunkowe
ul. Kaczkowskiego 3
67-100 Nowa Sól

tel. 791 540 810
      

e-mail: accbiuro@gmail.com

gg: 15837850

 

                  VAT